இளநிலை

பி.ஏ. தமிழ்

பி.ஏ. ஆங்கிலம்

பி.ஏ. வரலாறு

பி.ஏ. தமிழிசை

பி.ஏ. தமிழ் இலக்கியம்

பி.ஏ.பரதநாட்டியம்

பி.காம். வணிகவியல்

பி.எஸ்.சி. புவியியல்

பி.எஸ்.சி. கணிதம்

பி.எஸ்.சி. தாவரவியல்

பி.எஸ்.சி. உளவியல்

பி.எல்.ஐ.எஸ்

பி.பி.ஏ.

பி.சி.ஏ

பி.சி.ஏ(லேட்டரல் என்ட்ரி)

For More Details Click Here

For Admission Please Contact

Padmarajam College of Distance

10,Kalpalam Road,
Near Thever Statue to Meenakshi Women's college Road,
Goripalayam,
Madurai - 625 002.

Phone: 0452 2521695

Email: padmarajam@gmail.com

முதுநிலை

எம்.ஏ. தமிழ்

எம்.ஏ. ஆங்கிலம்

எம்.ஏ. வரலாறு

எம்.ஏ. தமிழிசை

எம்.ஏ. யோகா

எம்.ஏ.பரதநாட்டியம்

எம்.காம். வணிகவியல்

எம்.எஸ்.சி. கணிதம்

எம்.எஸ்.சி. உளவியல்

எம்.எஸ்.சி. புவியியல்

எம்.எஸ்.சி. தாவரவியல்

எம்.எஸ்.சி. சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்

எம்.எல்.ஐ.எஸ்

எம்.பி.ஏ

எம்.எஸ்.டபுள்யு

For More Details Click Here

For Admission Please Contact

Padmarajam College of Distance

10,Kalpalam Road,
Near Thever Statue to Meenakshi Women's college Road,
Goripalayam,
Madurai - 625 002.

Phone: 0452 2521695

Email: padmarajam@gmail.com

பட்டயப் படிப்புகள்


பட்டயம்

இசை ஆசிரியர் பயிற்சி

பரதநாட்டிய ஆசிரியர் பயிற்சி

யோகா ஆசிரியர் பயிற்சி

கோவில் அர்ச்சகர் பயிற்சி

மூலிகை அறிவியல்

மருத்துவ மூலிகை அழகுக் கலை

சோதிடவியல்

பரதநாட்டியம்

அக்குபங்சர்

பேச்சுக்கலை

கருவி இசை(வீணை, வயலின், புல்லாங்குழல், நாதஸ்வரம்)

கருவி இசை (மிருதங்கம், தவில்)

மரபுவழி தமிழ் மருத்துவம்

கல்வெட்டியல்

யோகா

கோயிற்கட்டடக்கலை

வரைகலை மற்றும் வண்ணக்கலை

மதிப்புணர்வுக் கல்வி மற்றும் ஆன்மீகம்

பட்டயம் – நட்டுவாங்கம்

பட்டயம்-மேடைநிகழ்ச்சித்-தொகுப்பு.


முதுநிலைப் பட்டயம்

பி.ஜி.டி.சி.ஏ – கணிப்பொறிப் பயன்பாட்டியல்

பி.ஜி.டி.ஜி.சி – வழிகாட்டலும் அறிவுரை பகிர்தலும்

பி.ஜி.டி.டபிள்யூ.எஸ் – இணைய சேவைகள்

பி.ஜி.பட்டயம் யோகா

For More Details Click Here

For Admission Please Contact

Padmarajam College of Distance

10,Kalpalam Road,
Near Thever Statue to Meenakshi Women's college Road,
Goripalayam,
Madurai - 625 002.

Phone: 0452 2521695

Email: padmarajam@gmail.com

சான்றிதழ் படிப்புகள்

தமிழ்ப் புலவர் பயிற்சி

இசை

பரதநாட்டியம்

கருவி இசை (மிருதங்கம், தவில்)

யோகா

நூலக மற்றும் தகவல் அறிவியல்

சுவடியியல்

வரைகலை மற்றும் வண்ணக்கலை

அக்குபங்சர்

மதிப்புணர்வுக் கல்வி மற்றும் ஆன்மீகம்

For More Details Click Here

For Admission Please Contact

Padmarajam College of Distance

10,Kalpalam Road,
Near Thever Statue to Meenakshi Women's college Road,
Goripalayam,
Madurai - 625 002.

Phone: 0452 2521695

Email: padmarajam@gmail.com

அடிப்படைக் கல்வி படிப்புகள்

அறிமுகநிலைப்படிப்பு

For More Details Click Here

For Admission Please Contact

Padmarajam College of Distance

10,Kalpalam Road,
Near Thever Statue to Meenakshi Women's college Road,
Goripalayam,
Madurai - 625 002.

Phone: 0452 2521695

Email: padmarajam@gmail.com